Grabo

Garancia

Informacione të përgjithshme të garancisë mbi produktet GRABO

30 DITE KTHIM PARASH

Mjetet e reja të papërdorura dhe aksesorët e blerë tek Nemo Power Tools apo tek një nga agjentët e autorizuar mund të kthehet tek qëndra jonë e garancisë në brënda 30 ditëve nga blerja. Ju lutem kontaktoni agjentin tuaj për informacione reth politikave të tyre specifike të dyqanit, ose postojini produktet tuaja (të parapaguar) në paketimin e tyre origjinal te padëmtuar së bashku me faturën origjinale tek adresat: RUMMING Tzavella 61 & Omiridou Skilitsi 78, 18533 Pireas, Greece

Regjistroni produktin tuaj

Produktet GRABO përgjithësisht përfshijnë një plan garancie bazik. Duke regjistruar produktin pasi ju e blini atë nga një agjent i liçensuar mund të zgjasë garancinë dhe tju garantojë benefite në vijim*.

Regjistrimi është falas dhe i thjshtë. Ju lutem lokalizoni numrin serial të produktit tuaj (siç tregohet në figurën më poshtë), dhe plotësoni formularin e dhënë.

*subjekt i tipit tuaj të produktit, vendodhja, dhe vendi i blerjes

Tipi i garancisë

Nemo Power Tools krenohet me vëmendjen që ju kushton detajeve, cilësisë së produkteve dhe materialeve të përdorura.

Prandaj, ne ofrojmë këtë garanci prodhuesi nga data e blerjes për të gjitha produktet Nemo Power Tools (përveç GRABO H i cili nuk ka garanci më të gjatë se 6 muaj).

Ju NUK KENI GARANCI për produktet e blera në internet nga vendet e tjera ose nga Distributore jo lokalë.

Nëse mendoni se keni marrë një produkt difektoz, apo keni probleme me produktin, ju lutem vizitoni faqen tonë të suportit

Brenda qëllimit të kësaj garancie 1 vjeçare, ne riparojmë apo zëvendësojmë, pa pagesë, çdo defekt për shkak të materialeve me defekt por jo demtimit gjate punes . Për informacionet e riparimit nga garancia, telefononi +355 (0) 69 6009001. Garancia nuk aplikohet nëse dëmi është shkaktuar nga konsumi normal dhe/ose përdorimi jo i duhur i paisjes si dëmtim nga uji, përplasja, mbingarkimi mbi kapacitetin e referuar, nëse e lini ndezur kur nuk e përdorni, apo çdo lloj përdorimi tjetër qartësisht të gabuar. Kjo garanci ju jep juve të drejta ligjore specifike, dhe ju mund të keni edhe të drejta të tjera të cilat variojnë në shtete të ndryshme.

Nemo Power Tools Limited do përpiqet të diagnostikojë çdo problem teknik nëpërmjet telefonit apo emailit, bazuar në përshkrimet e klientit përfshirë video/foto të produktit difektoz të dërguara skuadrës sonë teknike. Në kushte të veçanta, mund të këkohet ekzaminimi fizik për të përcaktuar nëse problemi është subjekt i qëllimit të garancisë 1 – vjeçare.

Nëse kërkohet ekzaminimi fizik i paisjes, dërgimi i tij në qëndrën tonë të garancisë në Greqi, mbulohet nga klienti, dhe kthimi nga Distributori.

GARANCIA NUK APLIKOHET NE RAST SE DEFEKTET VIJNE SI PASOJE E:

  • Dëmtime nga mallrat.
  • Keqpërdorim, mbingarkim apo aktivizimi padashje gjatë magazinimit.
  • Dëmtime të shkaktuara nga pjesë apo aksesorë që janë blerë tek një agjent i paautorizuar apo paaprovuar nga Nemo Power Tools.
  • Veshja me pjesë të konsumueshme, si vula dhe fitlra.

Kjo aplikohet vetëm për kategori të veçanta paisjesh. Ju lutem kontrolloni me qëndrën tonë të garancisë në Greqi tek numri +30 210 411 9002 if nëse produkti juaj i përket kësaj kategorie.